این روزای آخری چه رازیه بینمون/ گریه می کنیم برا گودال و حسین مون/ دوختی یه پیرهنی براش دچار غارت نشه کاش ... سینه زنی شور ایام فاطمیه با نوای محمدحسین حدادیان در هیئت محبان فاطمه