تیم ملی ایران خدانگهدارتان/ دعای خیر ملت همیشه همراهتان ... بابک رادمنش آهنگ ساز معروف ایرانی و پدر سامی یوسف، به تازگی کلیپی با عنوان «تیم ملی ایران» اجرا کرده است .