خبر ورزشی / الفضلی در کلیپی برای علی دایی، آقای گل تاریخ بازی‌های ملی جهان پیامی فرستاد.