کوچی دیل (دلم کوچک است) آهنگ ساز: شاهرخ شیردوست شاعر: عبدالرضا رضایی‌ نیا خواننده: شاهرخ شیردوست شیوه اجرا: ارکستر ترانه ارکسترال با کلام گیلکی ساخته شاهرخ شیردوست