مریم مومن با انتشار این ویدئو نوشت: پشت صحنه... ما هم مثل شما دلتنگیم امیدوارم لبخند بشینه رو لباتون با این ویدیو حتی برای چند ثانیه دل همه از این جدایی گرفته من بیشتر دلم گرفته بخندید من هم انرژی بگیریم دوستون دارم به شدت