روز بخیر دوستان. موسیقی محلی امروز به موسیقی بختیاری می پردازد از آلبوم «ماندگار» رحیم عدنانی با هم بشنویم.