فرادید / یک اسب باربر که به گاری متصل بود، ناگهان مورد هجوم سگ های ولگرد قرار گرفت. این اسب نگون‌بخت که در یک کوچه تنگ گیر کرده بود، با تقلای بسیار در حال تلاش برای رهایی از دست سگ ها بود که...