باشگاه خبرنگاران / یک کامیون در چین به دلیل حمل بار زیاد در سر چهارراه چپ کرد. در این حادثه راننده کامیون جان سالم به در برد.