از گلایه های کی روش از بی احترامی مسئولان تا وضعیت بدون تمرین و بدون مربی احسان حدادی