خبر ورزشی / گرم کردن پیش از آغاز بازى بازیکنان امید ایران و امید سوریه.