«کوچه لره سوسپمیشم» با صدای رحیم شهریاری ترانه مشهور ترکی تقدیم به همه ترک زبانان میهن مان.