قسمتی از برنامه مهتاب که تابستان 96 از شبکه تهران پخش شد و در آن محسن ابراهیم زاده به صحبت پیرامون فعالیت های خود و آواز پرداخت.