ایوب فالح الربیعی ملقب به ابوعزرائیل عضو نیروهای بسیج مردمی عراق علیه داعش است و تا کنون داعشی های بسیاری را به قتل رسانده است. به نظر وی داعش از نظر نظامی کاملا شکست خورده است.