آخرین جلسه تمرینی بازیکنان پرسپولیس عصر روز گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد.