ذکر خیر تو رسیده است به هر انجمنی/ به همه گفته ام از خلق عظیمت علنی/ ابوا هذه الامة به دلم خواب شده/ شده ام از روز ازل هم نجفی هم مدنی ... روضه خوانی شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با نوای حاج منصور ارضی .