نظر جنجالی سیدجواد هاشمی در مورد فیلترینگ و ماهواره در برنامه علی ضیا را در این ویدئو می بینید.