سید جواد هاشمی: از دیدن فیلم های کیارستمی حوصله‌ام سر می رفت.