سامان صفاری دستی هم بر آتش موسیقی دارد و از دوستان صمیمی علی لهراسبی است. همخوانی او و علی لهراسبی با آهنگ خدافظ لهراسبی را ببینید و بشنوید.