روحانی در جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای وزرات خانه های 4گانه گفت رشد نقدینگی همیشه وجود داشته، رئیس جمهور تاکید کرد که ریشه آن استقراض دولت از بانک‌هاست.