شب بخیر دوستان. با کاری از سامی یوسف با نام مناجات از آلبوم Mother در خدمت شما هستیم.