عصرتون بخیر. با کار بازخوانی زیبا و شنیدنی از علیرضا قربانی در خدمت شما هستیم. تصنیف «رفتم و بار سفر بستم» اثر استاد علی تجویدی. متن قطعه: رفتم، رفتم، رفتم و بار سفر بستم/ با تو هستم هر کجا هستم/ ازعشقِ تو جاودان مانَد ترانه ی من/ با یاد تو زنده‌ام عشقت بهانه ی من/ پیدا شو چو ماهِ نو گاهی به خانه ی من/ تا ریزد گُل از رخت درآشیانه ی من/ رفتم و بار سفر بستم/ با تو هستم هر کجا هستم/ آه ام‌ را می‌شنیدی‌ به‌ حال‌ زارم‌ می‌ رسیدی/ نازت‌ را می ‌خریدم ‌تو نازِ من‌ را می ‌کشیدی/ به خدا که تو از نظرم نروی/ چو روم زِ بُرت ز برم نروی/ رفتم و بار سفر بستم/ با تو هستم هر کجا هستم/ اگر مُرادِ ما برآید چه شود/ شبِ فِراق ما سرآید چه شود/ به خدا کَس زِ حال من خبر نشد/ که به جز غم نصیبم از سفر نشد/ نروی یک نفس زِ پیشِ چشم من/ که به چشمَم به جز تو جلوه‌ گر نشد/ رفتم و بار سفر بستم/ با تو هستم هر کجا هستم/ رفتم، رفتم، رفتم، رفتم...