پیشنهاد رشیدپور برای ژاپن و کره جنوبی شدن ایران را در این ویدئو می بینید.