سیدجلال‌الدین محمدیان (زاده سال ۱۳۲۵ در فیض‌آباد کرمانشاه) از خواننده و اساتید سرشناس موسیقی ایران است. آهنگ سنتی از این خواننده خوب کشورمان به نام «شیرین شیرینه» را بشنوید. متن موسیقی شیرین شیرینه سید جلال الدین محمدیان: شکست عهد منو شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت بهار بود و بهار بود و تو بودی عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت هر شو له‌دوریت فره هولمه هر شب از دوریت خیلی بیقرارم شیرین گیان – شیرین آی گشت که‌س شیرین جان، شیرین ای همه کسم چه‌نه بیستون غه‌م له کولمه به اندازه بیستون غم بر پشتم است شیرین گیان – کو بیستون چه‌س؟ شیرین جان، کوه بیستون چی هست (در مقابل غم تو) کووه‌کی بیستون ارام چو خاکه کوه بیستون برایم چون خاک است شیرین گیان – له توره‌ش کیشم شیرین جان،‌ (به عشق تو، خاکش می‌کنم و) به توبره‌اش می‌کشم له کووه‌کی غه‌مت جه‌رگم پرچاکه از کوه غمت جگرم پر چاک است شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م شیرین جان ای نازدار من شیرین و شیرین، شیرین گشت که‌سم شیرین و شیرین شیرین همه کسم ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم نازدار شیرین، ناز شیرین، شیرین همه کسم عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم عشق تو داده تیشه به دستم عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم عشق تو داده تیشه به دستم وه زه‌خم تیشه عُقده خالی که‌م با زخم تیشه عقده (دلم را) خالی می‌کنم شیرین گیان – عُقده‌ی وه رینم شیرین جان عقده خالی می‌کنم و زوان تیشه نال و زاری که‌م به زبان تیشه ناله و زاری می‌کنم شیرین گیان – تیشه کی شینم شیرین جان، تیشه هم برایم شیون میکند یه‌شو ارای چه له بیستون ناد یک شب برای چه از بیستون نیامد شیرین گیان – ده‌نگه‌کی تیشه‌م ،شیرین جان، صدای تیشه‌ام هاتمه له خواوت نازت وه‌کیشم (برای این‌که) آمده ام به خوابت نازت بکشم شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م شیرین جان، ای نازدار من شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم شیرین و شیرین شیرین همه کسم ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم نازدار شیرین، ناز شیرین، شیرین همه کسم عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم عشق تو داده تیشه به دستم عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم عشق تو داده تیشه به دستم