غیر عشق تو میخوام/ هر عشقی رو خاک کنم/ دلمو تو روضه ها راهیه افلاک کنم/ من میخوام همونی شم که از یه نوکرت میخوای/ کمکم کن بتونم ، گذشتمو پاک کن/ مگریه ی برای تو میشوره گناهامو/ مثل ِ برگای ِ خزونی میریزه گناهمو ... سینه زنی شور با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب پنجم محرم 97 - هیئت ریحانه الحسین تهران)