بیش از ۴۰ هزار زنبور عسل به میدان تایمز نیویورک هجوم بردند. این حادثه بعدازظهر 28 سپتامبر روی داد و زنبور‌های عسل به یک ساندویچ فروشی در خیابان برادوی، کوچه ۴۳ غربی هجوم آوردند. در نهایت پلیس پس از ۴۵ دقیقه هزاران زنبور را بدون آنکه آسیبی به آن‌ها برساند، به داخل جعبه‌هایی هدایت کرد و به لانگ‌آیلند انتقال داد.