علی اهل یمن را با نگاه خود مسلمان کرد/ علی در چشم های روشنش مهر هدایت داشت ... مدح خوانی امیرالمومنین در روز عید غدیر با نوای سعید حدادیان .