باشگاه خبرنگاران/ در تاریخ اسلام احادیث و روایات گوناگونی وجود دارد که در هر کدام رمز و رازهایی پندآموز نهفته است. یکی از این روایات به بانوی دو عالم فاطمه زهرا(س) مربوط می شود که خوشبخت ترین و همچنین بدبخت ترین انسان ها را توصیف کرده است. چیزی که در ذهن هر کدام از ما یک تعریف دارد و حتی گاهی از آنچه به آن تحت عنوان خوشبختی می نگریم مطمئن نیستیم که آیا واقعا چیزی که به دنبالش بودیم همین است یا حقیقت سفید بختی چیز دیگری است. در ادامه معنای خوشبختی واقعی در نگاه حضرت فاطمه (س) را به روایت حجت الاسلام و المسلمین لقمانی مشاهده می کنید.