سفره خانه ، فارسی زبانان ، افغانستان برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: طرز تهیه منتو (غذای لدید افغانی)، کارشناس: فرشته حسینی (کارشناس آشپزی) ، تاریخ پخش: 970516