این آهنگ شاد و زیبا با زبان کرمانجی برگرفته از اثر قدیمی بنام “توبه نورێ هلگرم” می باشد که به سبک جدید و متفاوت باز خوانی شده است. ترجمه آهنگ در ادامه آمده است: نورمحمد زن: نورمحمد، چوپان گوسفندان بینه است، هرگز زن نورمحمد نمی‌شوم شب تا صبح در میان کوه‌ها ست، هرگز زن نورمحمد نمی‌شوم جوانان برای من نوبت گرفته اند، هرگز زن نورمحمد نمی‌شوم هرگز زن نورمحمد نمی‌شوم تب می‌کنم و می‌میرم هرگز زن نورمحمد نمی‌شوم تریاک می‌خورم می‌میرم فریاد از دست نورمحمد خودم را به تنور می‌اندازم نورمحمد تو چوپانی ارزش زنها را نمی‌دانی نورمحمد تو چوپانی جامه‌ی خواب چوپانی بر شانه‌ی توست مرد: من چوپان گله‌ی خان هستم، من یارم را دوست دارم گوسفندانم را درمیان گلها می‌چرانم، من یارم را می‌خواهم تو جان بخواه، برایت می‌فرستم، من یارم را می‌خواهم من یارم را می‌خواهم دست از کارم برنمی‌دارم من یارم را می‌خواهم سهمم را خواهم گرفت نورمحمد دلی پر درد دارد نمی‌تواند یارش را رها کند نورمحمد برایت دیوانه است از تو دست نخواهد کشید در بیابان، شب تا صبح از عشق تو می‌خوانم گوسفندان را که از کوه برگردانم خواستگارانم را خواهم فرستاد زن: من دختر خان‌عمو هستم من در میان دختران سردارم تفنگ برشانه، شکارچی هستم مرد: من جوان کرمانج هستم آدم سفره‌دار ومهمان‌داری هستم ترس و دروغ بلد نیستم زن: من هزاران خواستگار دارم که بر اسپهای سپیدشان آمدند اما هنوز منتظرم یارم بیاید مرد: من چوپانم و تو صاحب گله‌ای من بهمن هستم و تو گلناری فریاد ازدست این درد کشنده... نورمحمد! من دیگر فریاد نمی‌کشم بگذار درد از ما دور بشود تو بسیار جوان خوبی هستی نورمحمد، تو مرد کاملی هستی تو یک عاشق راستینی من ته دلم تو را دوست داشتم چوپان خانه‌ی پدرم گله را لب رودخانه بیاور نورمحمد بیا به خانه‌ی ما من از عشقت باخبرم بیا مرا خواستگاری کن، شاید که خدا به حال ما نگاهی بیاندازد...