کنسرت 30 تیر 1397 تبریز - محسن یگانه اجرای ای دل تنها... ای دل تنها چیه چشم انتظاری ؟ باز یه لحظه، یه دم آروم نداری .. مثله زمستون تو حسرت بهاری