باشگاه خبرنگاران/ به تازگی یک دوچرخه هوشمند ساخته شده است که نیازی به راندن، حفظ تعادل و ترمز کردن توسط راننده ندارد چرا که این دوچرخه تمامی اقداماتی را که برای راندن نیاز دارد، با حسگرهایی که بر روی آن تعبیه شده، انجام می‌‎دهد.