در این برنامه به بررسی تهیه غذاها و خوارکی های مختلف و نکته های مربوط به آنها پرداخته می شود. در این قسمت با خوراکی های ماست، لازانیا، نان، روغن زیتون، مارش مالو آشنا می شوید.