یک ویدئوی بی نظیر، از دست ندهید لحظات هیجان انگیز و احساسی / فرانسه - استرالیا