عاشقی که برای عشقش همه کاری کرد را در برنامه ماه عسل ببینید.