باشگاه خبرنگاران/ مجری برنامه ماه عسل توصیف طنزگونه ای از مردهای ایرانی کرد.