یک باغ بزرگ می‌شناسم/ باغی که در آن بهار پیداست/ سی شاپرک قشنگ در باغ/ بر سبزه و سبزه‌زار پیداست/ هر گوشه و هر کنار این باغ/ سرشار از عطر شادمانی است/ گل‌های محمدی در این باغ/ گل‌های بهشت آسمانی است ... ترانه زیبای کودکانه قرآن .