روایت جذاب ثریا از زندگی در میان صدها جوان و مهندس روس در سرزمین کلاشینکف