وقتی قدم می‌ذارم توی مسیر راهت/ ز هر طرف می‌بینم سمت منه نگاهت/ خدای دشت و صحرا، خدای آسمونی/ با بنده‌هات همیشه رؤوف و مهربونی/ مقابل من اگه کوهی ز مشکلاته/ شیرینه با خیالت مثل گل نباته/ اگربه زیر آفتاب، اگر به زیر باروون/ با کمکت همیشه سختی‌ها می‌شه آسون/ از اول زندگی راهو دادی نشونم/ من اشتباه نمیرم خدای مهربونم/ نسیمِ تو، دلم رو به هرجا می‌کشونه/ مقصد من با عشقت، تو اوج آسمونه ... ترانه شاد و کودکانه خدای آسمون .