شوخی عادل فردوسی پور و مهران مدیری با ماجرای موزه لوور. ویدئو از تیتر نیوز