موج آنلاین/ بخشی از صحبت های مهدی سلطانی را در برنامه دیشب دورهمی می بینید.