به من می گویند چرا از آیت الله العظمی خامنه ای تعریف می کنید؟! بیانات آیت الله سید احمد نجفی درباره امام خامنه ای