محمد بحرانی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: بگذار(اشکهایت)روان شوند و بگذار عشق در قلبت جاری گردد و هر گاه درتاریکی و تنهاییِ شب نوری خواستی یاد من چون آتشی قلبت را روشن خواهد کرد.... از کریس دی برگ