تلاش یک نماینده برای تلفظ نام موزه «لوور» در جلسه امروز مجلس را ببینید و بشنوید.