تی وی پلاس/ پاسخ به علت شیش و هشت خواندش را در این ویدئو مشاهده کنید.