ایندیزاین 2018 با تغییراتی جالب آمد.این تغییرات و نحوه فارسی نویسی و راست چین شدن پاراگرافهای فارسی را در فیلم آموزشی زیر ببینید. این روش در ورژنهای 2017 نیز کاربرد دارد .