نشنال جئوگرافیک/ طریقه زیبای لانه سازی زنبور عسل بصورت مارپیچ و به سمت بالا...