در این وبدئو به اهمیت شناخت نور در عکاسی و همینطور به آموزش تراز سفیدی یا همون وایت بالانس پرداخته شده و شما روشهای تصیح رنگ در دوربین را در این ویدئو یاد می گیرید.