باشگاه خبرنگاران/ سعید حدادیان در خصوص بیانات مقام معظم رهبری درباره فیلم «به وقت شام» صحبت کرد.