در این ویدیو سعی بر ابن دارم تا شما رو با مقوله حساسیت سنسور به نور در عکاسی آشنا نموده و چگونگی تنظیم و استفاده از ISO را آموزش بدهم . تهیه و ظبط شده در سیدنی - بهزاد زمان