در این ویدئو حالتهای مختلف نورسنجی در دوربین های عکاسی را با شرح جزیئات آن سعی کردم که به شما آموزش بدم . تهیه و ضبط شده در سیدنی استرالیا توسط بهزاد زمان